Download originals in English
as   Qbg1.zip   &   Qbg2.zip

Bob Seguin
Notka od tłumacza:

      Obszerny podręcznik grafiki w QBasic autorstwa Boba Seguina został wykonany w QBasicu i skompilowany do 9. plików .EXE jako FREEWARE. W pliku QBGZIP.ZIP zamieszczam oryginalny kurs Autora. Programy załączone do kursu zostały w wiekszości spolszczone i są dostępne jako osobne ZIP-y. Wiele współpracujących plików .AMV, .BSV, .FBS, .GBS, .HLP i innych tworzy środowisko (fonty i importowane obrazy), w którym działają zarówno .EXE jak i kilkanaście programów .BAS. Warto obejrzeć oryginały choćby dlatego, że na stronie WWW nie wszystkie obrazy dało się przedstawić, nie tworząc animowanych GIF-ów idących w megabajty; prócz tego format GIF zuboża kolory, a format JPG - ostrość. W szczególności barwy prezentowane w Dodatku A i C trzeba interpretować w oryginale, strona WWW daje tylko przybliżenie.

Grafiki na tych stronach pochodzą ze zrzutów ekranu oryginału.


 1 . WPROWADZENIE i przykłady grafiki
 2 . Rzeczy podstawowe: Tekst, atrybuty; PSET, LINE, CIRCLE i PAINT
 3 . Nie tak bardzo podstawowe: Łuki i elipsy
 4 . Jeszcze mniej podstawowe: wszechstronne polecenie DRAW
 5 . Prawie nie używane: Słowo STEP (w grafice); VIEW i WINDOW
 6 . POINT: Narzedzie o wielu zastosowaniach: Skanowanie offsetu, tekstury, skalowanie itd.
 7 . Mieszanie kolorów, polecenia PALETTE i OUT, tablica DAC; Antialiasing
 8 . Zapisywanie i wczytywanie obrazów (GET, PUT, BSAVE i BLOAD)
 9 . Bity i bitmapy, zapisywanie przez BSAVE z osadzoną paletą
10 . Animacja "duszków": polecenie PUT; Maski; Stronicowanie; polecenie WAIT; pętle opóźniające itd.
11 . Czcionki i procedury drukujące
12 . Myszy i menu
13 . DODATEK: Kolory mieszane, tekstury i tricki; Opisy programów z QBG.ZIP
      A. Mieszanie kolorów przy pomocy wartości PALETTE i OUT
      B. Kilka wskazówek i trików
      C. Algorytmy tekstur dla drewna, metalu, tkanin itd.
      D. Opis programów załączonych do pliku QBG.ZIP
Rozwiązania dla ćwiczeń z programowania Inne programy Boba
Ściągnij:
      qbgzip.zip
oryginał podręcznika Boba (0,98 MB)
      Programy z pliku QBG.ZIP
      Zawartość tych stron jako ZIP (1,42 MB)

Original (c) Bob Seguin
Translation & html copyleft (c) June 2007 - February 2008 by Damian Gawrych "Deger"
http://deger.republika.pl