Kopiowanie między oknami Windows i DOSa


       Istnieje możliwość kopiowania tekstu z okna Windows do DOSa, kiedy program DOS-owski pracuje w oknie, i z okna DOS-a do Windows też...


Odpowiednie menu ukrywa się pod malutką ikonką na pasku w lewym górnym rogu. W Windows 98 jest to ikona trybu MS-DOS, a w Windows XP - symbol napędu dyskowego:


Windows 98

Windows XP


       Kliknięcie tej ikonki powoduje rozwinięcie menu:


menu Edytuj

Podświetlona na rysunku opcja Wklej wkleja tekst ze schowka Windows na pozycji kursora w oknie DOSa.

Wybranie opcji Oznacz umożliwia zaznaczanie tekstu w tym oknie:

Oznacz - Win98

Zaznaczenia dokonuje się przez przeciągnięcie myszą z wciśniętym lewym klawiszem po tekście; po zwolnieniu klawisza zaznaczenie pozostaje aż do wciśnięcia Enter lub ponownego rozwinięcia menu i wybrania Kopiuj; jest ono kopiowane do schowka Windows.


Windows 98, które w oknie DOS-a wyświetla ikony, oferuje ponadto szybszy sposób:

Ikony w Windows 98

Jeżeli okno nie wyświetla ikon Paska Narzędzi, można to zmienić we Właściwościach programu:

Ustawianie Paska Narzedzi w Windows 98


Takie kopiowanie może być przydatne np. przy przenoszeniu listingów programów w Basicu ze stron WWW wprost do edytora, i przy przenoszeniu wyników obliczeń z ekranu programu spod DOS do plików tekstowych Windows. Ten sposób kopiowania nie "przekłamuje" polskich znaków (co można zauważyć, czytając pliki DOS-owskie Notatnikiem Windows).


http://deger.repulika.pl